วิดีทัศน์การศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 “

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาว …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชน

ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาปอเนาะ