Home / ข่าวกิจกรรม / นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายอับดุลก็อฟฟา ปะนาฆอ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒

นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายอับดุลก็อฟฟา ปะนาฆอ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายอับดุลก็อฟฟา ปะนาฆอ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ