Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ประชุมโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

ร่วมประชุมโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์บริหารส่วนจังหวัดยะลา