Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกๆวันจันทร์ ณ ลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส