Home / ข่าว สช กลาง / สช.ดึงพันธมิตรร่วมเปิดห้องเรียนออนไลน์ฟรีสู้โควิด 19

สช.ดึงพันธมิตรร่วมเปิดห้องเรียนออนไลน์ฟรีสู้โควิด 19

สช.ดึงพันธมิตรร่วมเปิดห้องเรียนออนไลน์ฟรีสู้โควิด 19

วันนี้ (3 เมษายน 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กช. นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คณะผู้บริหาร สช. และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนทิวไผ่งาม ได้หารือร่วมกันในเรื่องการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ให้บริการห้องเรียนออนไลน์ฟรีของ สช. ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช.

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวว่า สช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการวางนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นโรคติดต่ออันตรายในขณะนี้ อีกทั้งทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สช. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและสกัดกั้น COVID-19 จึงเร่งดำเนินการจัดการศึกษาออนไลน์เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานและเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาได้

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. หรือ ห้องเรียนออนไลน์ สช. เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่พร้อมให้บริการฟรีสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การเรียนออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการสร้างความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และการสร้างโอกาสให้โรงเรียนเอกชนที่พร้อมจะให้บริการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ฟรี ได้มาเข้าร่วมกับ สช. ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. มาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 168 ติวเตอร์ออนไลน์ และ ETVthai ในการร่วมกันเป็นเครือข่ายการให้บริการห้องเรียนออนไลน์ในการสร้างการเรียนรู้ โดยมี สช. เป็นศูนย์กลางหลักในการเชื่อมโยงระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และการศึกษาออนไลน์ฟรีแบบทันสมัยนั้น ขณะนี้ได้มีโรงเรียนทิวไผ่งาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนอีกหนึ่งแห่งในสังกัดของ สช. ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการห้องเรียนออนไลน์กับ สช. เพิ่มอีก ซึ่งสามารถช่วยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดเทอมได้อีกช่องทางหนึ่ง เลขาธิการ กช. กล่าว

สำหรับ โรงเรียนทิวไผ่งาม Braincloud Learning เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้ดำเนินการเรียนการสอนเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว โดยเน้นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทางไกลโดยครูเจ้าของภาษา หลักสูตรของโรงเรียนทิวไผ่งามเปิดสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา มีแบบทดสอบ มีการวัดผลและประเมินผล เมื่อจบการเรียนการสอนในแต่ละวันจะมีการสรุปผลการเรียนในวันนั้นๆ ให้กับครูผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้ หากโรงเรียนหรือครูผู้สอนสนใจก็สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้เองอีกด้วย ปัจจุบันมี 150 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน

ทั้งนี้ สามารถเข้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL https://odlc.opec.go.th/ จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สช. โทร. 0-2282-1000

                 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *