Home / opecbacho

opecbacho

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การขับเคลื่อน ติดตาม กำกับงานด้านวิชาการ เเละวางเเผนการฉีดวัคซีนให้เเก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู …

Read More »

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู …

Read More »