Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

activities

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การขับเคลื่อน ติดตาม กำกับงานด้านวิชาการ เเละวางเเผนการฉีดวัคซีนให้เเก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู …

Read More »

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู …

Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับนักเรียนในพื้นที่ (Kick off) และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายนิซายาดีย์ หลีตอ …

Read More »

ประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม และสถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลลิอูลูมมิซซัรอียะห์

             วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายนิซายาดีย์ ห …

Read More »