Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

activities

ประชุมโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อ …

Read More »

นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายอับดุลก็อฟฟา ปะนาฆอ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้ …

Read More »

นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม

Read More »

ประชุมกิจกรรมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนในจังหวัดขายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยให้แก่โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายวุฒิวัฒน์ ภิรมย์พันธุ์ภักด …

Read More »

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีผู้เรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายวุฒิวัฒน์ ภิรมย์พันธุ์ภักด …

Read More »