Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

activities

ประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม และสถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลลิอูลูมมิซซัรอียะห์

             วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายนิซายาดีย์ ห …

Read More »

ประชุมโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อ …

Read More »

นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายอับดุลก็อฟฟา ปะนาฆอ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้ …

Read More »