Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

public

“สช.เพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือ 2,000 บาท ผ่าน Application สช. On mobile และเว็บไซต์

“สช.เพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์การ …

Read More »

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 “

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาว …

Read More »